TIL-hjelp til Remiks-kampanje

Remiks er en bedrift som støtter Tromsø IL, og får nå hjelp av TIL-spillerne til å nå ut med informasjon om glass- og metallemballasje.

Tromsø IL

For å oppnå best mulig resultater, må alle på laget prestere. Ikke bare når det gjelder fotball, men også når det gjelder miljøet. TIL vil nå hjelpe Remiks med å gjøre Tromsø til en enda bedre miljøby.

– Remiks og TIL har flere ting til felles enn man kanskje skulle tro. Ingen vinner fotballkamper alene, Tromsø IL er avhengig av at hele laget presterer. Slik er det for Remiks også. Vi lykkes ikke med å gjøre Tromsø til en bedre miljøby alene, vi er avhengige av at hele laget – alle som bor i Tromsø – bidrar. At alle sorterer ut mest mulig råstoff til gjenvinning fra avfallet sitt. Bare slik kan Tromsø ta nye steg for miljøet og nå målene som er satt, sier Morten Bangås, daglig leder i Remiks Husholdning.

Basert på Paris-avtalen har EU har vedtatt mål om 50 prosent ombruk og materialgjenvinning innen 2020 og 65 prosent i 2035.

Så handler det ikke bare om å få alle til å sortere, men at alle gjør det på riktig måte slik at alt det vi samler inn kan gjenvinnes eller brukes om igjen. Det betyr terping på detaljer, noe som også TIL-spillerne er flinke til i hverdagen sin, forklarer Bangås.

Remiks støtter TIL gjennom bedriftsnettverket «Proff i nord».