Slank restavfallet!

Remiks oppfordrer husholdningene i Tromsø til å lese sorteringsguiden en gang til, og bruke denne anledningen til å levere enda flere og renere ressurser til gjenvinning. Både hva angår glass og metallemballasje, plastemballasje, papir, matavfall og drikkekartong.

avfalssposer

– Når vi tar stikkprøver av avfallsposene ser vi at om lag 50 prosent av det som i dag kastes som restavfall, kunne vært gjenvunnet. Hvis du gjør det til en vane å tenke råvare når du skal kaste noe, istedenfor avfall, så tar du et stort steg for miljøet, sier Morten Bangås, som er leder for Remiks Husholdning.

Han er stolt av at Remiks nå kan hjelpe byens innbyggere til å bli enda mer miljøvennlig, gjennom å innføre en ny henteordning for glass- og metallemballasje.

75 prosent i bruk siden 1886

– Ved å samle inn og gjenvinne enda mer av ressursene glass og metallemballasje, kontra kaste det i restavfallet, blir dette totalt sett mer lønnsomt – både for husholdningene og miljøet, sier Bangås.

Glass og metallemballasje er et svært miljøvennlig materiale. 75 prosent av alt aluminium som er produsert siden 1886, er fortsatt i bruk, og 90 prosent av alt glass som produseres, kan gjenvinnes.

– Hvis vi sorterer ut alt gjenvinnbart avfall fra restavfallet vårt, har vi potensiale til å spare 10 millioner kroner i året, noe som vil føre til enda bedre tjenester for husholdningene. I tillegg vil vi i Tromsø og Karlsøy da umiddelbart oppfylle materialgjenvinningsgraden som er satt nasjonalt for 2020. Da skal 50 prosent av alt avfall gjenvinnes.

Bangås sier at det ikke er vanskelig å få det til.

«I Tromsø leverer vi enkelt og greit fire poser med råstoff til gjenvinning, og en pose (vrengt handlepose) med avfall som skal brennes.»

Morten Bangås

Du sender råstoff til gjenvinning

– Tromsø har et veletablert system for gjenvinning. Vi kan enkelt oppfylle våre miljøkrav om alle bidrar sammen, og vi er flinke til å huske viktige detaljer når vi skal sende nytt råstoff til gjenvinning. For eksempel er det viktig å fjerne mat fra emballasjen før den kastes, og at vi legger riktig råstoff til gjenvinning i riktig pose.

– I Tromsø leverer vi enkelt og greit fire poser med råstoff til gjenvinning, og en pose (vrengt handlepose) med avfall som skal brennes. Tromsø og Karlsøy har mulighet til å bli norgesmestere i å ta hensyn til miljøet, og hver eneste en av oss er viktig for at vi samlet kan gjøre en god jobb! sier Bangås.

Han anbefaler nettsiden www.remiks.no for mer informasjon. Napp gjerne ut siste side av denne folderen som inneholder sorteringsguiden, og ta vare på den for å kunne minne hele husstanden og gjester om hvordan vi sorterer her i Tromsø.