Kun blanksekker

Husk at vi kun tar imot restavfall i blanke sekker på returstasjonene våre. På grunn av at mange kaster farlig avfall i restavfallet, har vi siden 2017 innført blanke avfallssekker for å ha bedre kontroll på at farlig avfall ikke blandes med restavfall i anlegget vårt. Flere typer farlig avfall fra husholdningene har forårsaket brann eller eksplosjoner. Hvis du kommer med svarte eller blå avfallsekker må vi sprette de opp og sjekke innholdet når du kommer. Du får blanke avfallssekker på anlegget vårt, og de kan også kjøpes i butikk.