Ja takk, nei takk!

Liste over hva som er glass- og metallemballasje og hva vi ikke ønsker å få inn i gjenvinningsprosessen.

Glass og metallemballasje

NB! Det er ­viktig at du ikke kaster ­annet enn glass- og ­metallemballasjen i ­beholderen!
NB! This container is for used glass- and metal packaging only!

 


 

Ja, takk! – YES

Glassflasker – Glass bottles

Glasskrukker -Glass jars

Hermetikkbokser – Tin cans

Myke metallbokser – Metal food packages

Aluminiumsfolie – Aluminium packaging/foil

Øl/mineralvannsbokser uten pant – Beer/soft drink cans without deposit

Metallokk/metallkorker – Metal lids/stops

Metalltuber – Metal tubes

Telyskapsler – Spent tea candles

 


 

Nei, takk! – NO

Porselen, keramikk og krystall – Porcelain, pottery and crystal

Ildfaste former – Ovenproof dish

Speil og vindusglass – Mirrors and windowglass

Lyspærer og batterier – Batteries and light bulb

Malingsspann – Paint cans

Metallgjenstander som ikke er emballasje, f. eks.: – Non-packaging metal, for example:

Stekepanner, kasseroller – Frying pans, boliers

Bestikk, bildeler – Cutlery, Car parts